Uudised

Euroopa patente saab nüüd jõustada ka Gruusias

31. oktoobril 2019 sõlmis Gruusia Euroopa Patendiametiga lepingu, mis jõustub 15. jaanuaril 2024, võimaldades alates nimetatud kuupäevast lugeda Gruusia Euroopa patendi saamise avalduses märgituks.

Euroopa Patendiameti poolt väljaantud Euroopa patent kehtib kõikides Euroopa patendikonventsiooni osalisriikides, kui patenditaotleja on esitanud liikmesriigi ametile õigeaegselt vajalikud tõlked ja tasunud lõivud.

Kuigi Gruusiast pole veel saanud Euroopa patendikonventsiooni osalisriik, saab Euroopa Patendiametiga sõlmitud lepingu alusel Euroopa patente Gruusia territooriumil jõustada Euroopa patenditaotluste alusel.

Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev või Euro-PCT taotluse puhul PCT avalduse esitamise kuupäev peab olema 15. jaanuar 2024 või pärast seda, et saaks hilisemas menetlusetapis laiendada patendikaitset Gruusiasse.

Gruusias jõustatud Euroopa patentidel on samasugune õiguslik mõju nagu Gruusia siseriiklikel taotlustel ja patentidel.

 

 

 

 

Pildi allikas: Gruusia Patendiamet
Tagasi

“IAM Research 2024: Patent 1000” tunnustas KÄ...

IAM Research 2024 on nimetanud patendibürood KÄOSAAR ühena maailma juhtivatest patendibüroodest, sealjuures eraldi ära märkidesmeie patendivolinikke Kristiina...

Leiutamisest ja leidlikkusest

Kui möödunud nädalavahetusel sai Maamessil imetleda erinevaid põllutöömasinaid, siis on olnud aegu, kui maaharimine pole alati olnud...

Veebiseminar “Kuidas kaitsta oma toote ...

Seminaril saad teada: mis on disainilahendus ja milliseid tooteid saab disainiõigusega kaitsta; kuidas disaini registreerimisega kaasnev kaitse...