Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Registreeri domeeninimi meie büroos. Pakume tipptasemel õigusabi domeeninimede registreerimisel ning domeenivaidlustes. Büroo spetsialistid on osalenud .ee domeenivaidlusi lahendava domeenivaidluste komisjoni reglemendi väljatöötamisel ning aidanud paljudel klientidel tagasi saada kaaperdatud domeeninimesid. Samuti pakume kohaliku halduskontakti teenust välismaistele isikutele, kes soovivad .ee domeeninime registreerida.

Osutame domeeninimedega seoses muuhulgas järgmisi teenuseid:

  • Domeeninimede kehtivuse pikendamise tähtaegade jälgimine ja kehtivuse pikendamine
  • Kliendi nõustamine tipp- ja alamdomeenide valikul ja registreerimisel, et ennetada domeen vs. kaubamärk vaidlusi
  • Domeeninimede registreerimine Eestis ja välisriikides
  • Domeeninimede halduskontaktina tegutsemine

 

  • Muudatuste teostamine domeeniregistrites ja muudatusteks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine
  • Domeeninimede võõrandamise ja kasutamise lepingute koostamine
  • Domeenivaidluste lahendamine, kliendi esindamine kohtus ja alternatiivsetes domeenivaidlusi lahendavates organites, nt domeenivaidluste komisjon, WIPO ja Tšehhi vahekohus