Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Patent ja kasulik mudel kaitsevad leiutist. Kaitse saamiseks peavad  patent ja kasulik mudel olema uued, omama leiutustaset ja olema tööstuslikult kasutatavad. Omanikul tekib kaitstud leiutisele tähtajaline ainuõigus. See tähendab, et keegi ei või kaitstud leiutist kasutada ilma omaniku loata. Ühelt poolt tagab see kaitse, et konkurendid ei saa leiutise väljatöötamisse tehtud kulutusi ära kasutada. Teisest küljest võimaldab see ettevõtjal oma arendustegevuse investeeringud tagasi teenida litsentside andmise või ainuõiguse müügiga.

Osutame teenuseid leiutiste kaitse valdkonnas, muuhulgas:

  • Patendi kaitstavuse hindamine, uudsuse ja leiutustaseme otsingute teostamine, huvipakkuvate lahenduste kaitstuse kontrollimine ning nõustamine strateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel
  • Patenditaotluste ja kasulike mudelite taotluste koostamine, esitamine ja taotleja esindamine Eesti Patendiameti ja Euroopa Patendiameti menetlustes ning Ülemaailmse Intellektuaalomandi Kaitse Organisatsioonis (WIPO)

 

  • Patendi ainuõiguste võõrandamise ja kasutamise lepingute koostamine
  • Muudatuste teostamine registrites ja muudatusteks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine
  • Kehtivuslõivude tasumise tähtaegade jälgimine ja lõivude tasumine
  • Kliendi esindamine patendi ja kasuliku mudeli vaidlustes