Kogemus

KÄOSAAR vaidlustas edukalt Rehvid24 kaubamärgi registreerimisest keeldumise

Eesti juhtiv rehvide jae- ja hulgimüüja Rehvid24 OÜ võitis vaidluse Patendiametiga kaubamärgi Rehvid24 registreerimise üle. Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimisest, asudes seisukohale, et Rehvid24 on kirjeldav ja eristusvõimetu tähis, mis näitab, et rehve ja rehvidega seotud teenuseid pakutakse ööpäevaringselt. KÄOSAAR kaebas Rehvid24 OÜ nimel Patendiameti otsuse tööstusomandi apellatsioonikomisjoni.

Komisjon otsustas kaebuse rahuldada. Komisjoni otsuses selgitatakse, et kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks peab märk olema tervikuna eristusvõimetu või kirjeldav. Komisjoni hinnangul ei ole piisav alus kaubamärgi kirjeldavaks lugemiseks, kui kombineeritud tähise iga komponent eraldiseisvalt on kirjeldav. Kuna tähis Rehvid24 tervikuna ei ole tava- ega eelduspärane väljendusviis kauba või teenuse pakkumise, tootmise või osutamise aja väljendamiseks, siis leidis komisjon, et kaubamärgi registreerimisest keeldumine ei ole põhjendatud ning tühistas Patendiameti otsuse.

Otsus on märkimisväärne selle poolest, et juhib Patendiameti tähelepanu kohustusele koguda kaubamärgiekspertiisis tõendeid omal algatusel. Selliste tõendite puudumisel ei ole kaubamärgitaotlejal kohustust tõendada tähise eristusvõime omandamist.

Tagasi

Kas mitteeristuvat tähist saaks kaubamärgina ...

Kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada tarbijal ilma segiajamiseta eristada kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid ühelt ettevõtjalt pärinevatena....

Registreeritud disainilahenduse omanik väljus...

Harju Maakohus rahuldas Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafti (BMW, esindaja Patendibüroo KÄOSAAR) hagi Eesti ettevõtte Kostar Plus OÜ...

KÄOSAAR kaitses edukalt EESTI 200 kaubamärgi ...

MTÜ Eesti 200 võitis vaidluse kaubamärgi EESTI 200 registreerimise vastu esitatud menetluses tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi komisjon). Komisjon...