Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

A trademark is any designation that helps consumers distinguish goods and services of one undertaking from those of others. A distinct and memorable trademark may provide a great advantage in the context of fierce competition for consumer attention. A trademark is often the entrepreneur’s most valuable asset and requires legal protection.

Services in the field of trademarks include the following:

  • Advice on the choice of a trademark and its scope of protection (territory, goods/services), trademark searches, assessment of the potential for registering a trademarks
  • Trademarks registration in Estonia, the EU and internationally
  • Drafting contracts for the transfer and use of trademark rights
  • Amendments in trademark registers, preparing the documents necessary for recording the changes
  • Trademarks renewal
  • Trademarks portfolio management
  • Monitoring of trademark rights to prevent the registration of confusingly similar trademarks
  • Representing clients in trademark disputes both as part of trademark registration and against trademark infringement